הורדות

תבנית לוגו של לוגו לרשויות מקומיות

ספר מותג חגיגות ה- 70

סמליל בעברית של חגיגות ה-70 (pdf וקטורי)

טמפלט נייר מכתבים חגיגות ה-70 לשימוש רשויות מקומיות

דגל חגיגות ה-70 לשימוש רשויות מקומיות